Streamly
Logga in här
Kom ihåg mig
Fritextsök  
Kunskapskanalen
Kunskapskanalen
Skriv ut p� dagens tv
09:00 (09:35)
Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt
Elevhälsan syftar till att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Men många lärare vittnar om att de har svårt att hinna med det arbetet. Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar vad som behöver göras för att höja skolans elevhälsokompetens. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Repris från 26/8.
09:00 (15:00)
UR Samtiden
Samtal och talare i tiden från lärosäten och arenor – vetenskap och kunskap. Producerat år 2018.
09:35 
Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete
Den svenska skolan har en historia av att fokusera på individen och att göra skolproblem till elevproblem. Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande?. Eva Hjörne, professor i pedagogik, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Repris från 26/8.
10:20 
Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan
Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. För att uppnå det målet måste elevhälsoarbetet omfatta hela skolan och alla yrkesgrupper som arbetar där. Ingrid Hylander, legitimerad psykolog och docent i pedagogik, berättar om hur ett flerprofessionellt team kan utvecklas till ett interprofessionellt team. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Repris från 26/8.
10:55 
Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan
Elevhälsan är en del av det pedagogiska arbetet i skolan och varje lärare är delaktig i det. Varför är då organisering och samordning av skolans elevhälsoarbete så svårt? Och hur får man skolans personal att arbeta tillsammans för att uppnå de krav på elevhälsan som står i skollagen?. Pia Skott, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, föreläser. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Repris från 26/8.
11:25 
Elevhälsoarbete under utveckling
Rektorerna har en viktig roll att spela för att samordna och utveckla elevhälsan så att den fungerar förebyggande och främjande. I en paneldiskussion berättar fyra rektorer från olika skolor hur de arbetar. Medverkande: Anette Buhlér, Achilles French, Emelia Gardemar och Eva Lindvall. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Repris från 26/8.
12:00 
Rektorns roll i elevhälsoarbetet
För att uppfylla elevhälsans syfte behöver elevhälsoarbetet samordnas så att det omfattar hela organisationen och all personal. Tre pedagogikforskare berättar om de största utmaningarna och vilken roll rektorn spelar i utvecklingsarbetet. Medverkande: Pia Skott, Eva Hjörne och Ingrid Hylander. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Repris från 26/8.
12:10 
Skärmtid, stress och livsvillkor
Anna Nygren från Ung Livsstil kallar sig för livsstilspedagog. Hon berättar här om livsstilsfrågor för elever och deras vardag. Hon vill lära eleverna att kunskap är grunden för bra beslut, hur de ska handskas med tekniken, stress och sömnbrist. Arrangör: Dagens Medicin. Repris från 6/5.
12:50 
Hotad mångfald i odlingslandskapet
Jordbrukslandskapet är den landskapstyp där det står sämst till när det gäller andelen rödlistade arter. Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiologi, berättar om orsaker och åtgärder. Arrangör: Artdatabanken, SLU. Repris från 7/6.
13:00 
Situationen för fjärilar i odlingslandskapet
Många av de arter av fjärilar som ska bevaras enligt EU-direktiv har blivit alltmer lokala, och på flera ställen har de försvunnit helt. Lars Pettersson, forskare vid Lunds universitet, ger en lägesbeskrivning av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet. Arrangör: Artdatabanken, SLU. Repris från 7/6.
13:15 
Bonden och den levande landsbygden
Betesdjuren spelar en viktig roll för den biologiska mångfalden. Men av Sveriges 290 kommuner har 127 för få betande djur för att betesmarkerna ska hållas öppna. Emilia Astrenius Widerström, djurskötare och ordförande i LRF Ungdomen, berättar vilka de största hoten mot den biologiska mångfalden är och vad som behöver göras för att gynna mångfalden. Arrangör: Artdatabanken, SLU. Repris från 7/6.
13:30 
Odlingslandskapet i skogen
I stora delar av Sverige var skogen en del av odlingslandskapet till långt in på 1900-talet, vilket har format den biologiska mångfalden. Tommy Lennartsson, forskare vid Centrum för biologisk mångfald, berättar om vad vi kan lära oss av historien för att skydda biotopen i framtiden. Arrangör: Artdatabanken, SLU. Repris från 7/6.
13:35 
Skogen i odlingslandskapet
Många biologiska arter är beroende av miljön som finns mellan odlingslandskapet och skogslandskapet. Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen, anser att gränsen mellan landskapstyperna är för skarp, vilket försvårar arbetet med att skydda dem. Arrangör: Artdatabanken, SLU. Repris från 7/6.
13:50 
Make mångfalden great again
Sju sorters blommor borde vara allas rättighet. Det anser Tina-Marie Qwiberg, berättare, filmskapare och jordvän, som värnar om den biologiska mångfalden. Hon berättar om vikten av att nå ut och beröra för att skydda och främja den biologiska mångfalden. Arrangör: Artdatabanken, SLU. Repris från 7/6.
14:20 
Hjärnan och språkinlärning
Alla människor kan lära sig nya språk men vi blir oftast olika bra på olika saker. Annika Andersson, universitetslektor i svenska som andraspråk, berättar om skillnader och likheter i hjärnans bearbetning av ett andraspråk och ett förstaspråk. Hon slår även hål på en del myter om flerspråkighet. Arrangör: Språktidningen. Repris från 21/5.
15:00 
Christines nya liv [Repris]
Norskt reportage från 2014. Mötet med naturen och med draghundar hjälpte Christine att bli fri från sitt drogberoende. Hon deltog ett rehabiliteringsprogram där hon fick ansvar för ett eget draghundsspann. Målet var att klara av att genomföra Femundlöpet, ett av världens hårdaste draghundslopp. Hur ser Christines nya liv ut, ett år efter bedriften?. 2015. Producerat år 2014.
15:25 
Spring dig lyckligare [Repris]
Brittisk faktaserie från 2017. Glädje och tårar vid målet. Deltagarna är halvvägs i träningen för det ultimata testet av viljans seger över kroppen. Kommer de att orka hela vägen?. Löparna får besök av prinsarna William och Harry samt Williams hustru, hertiginnan Catherine. UR. Från 19/10 i K. Del 2 av 2. Producerat år 2017.
16:25 
Guld på godset [Repris]
Dansk antikvitetsserie från 2017. Det första av två program inspelade i Hjørring. Ägarna till några särskilt utvalda antikviteter ges som vanligt möjlighet att erbjuda sin klenod till försäljning till en panel professionella uppköpare: Lasse Petersen, Annette Hjort och Mads Holst. Från 19/10 i K. Säsong 5. Del 9 av 10. Producerat år 2017.
17:25 
Ryssland med Simon Reeve [Repris]
Brittisk reseserie från 2017. Från Krim till Sankt Petersburg. På ockuperade Krim-halvön träffar Simon en excentrisk safariparksägare med flera djur som räddats från privata ägare. Över de öde slätterna i väst finns avfolkade byar med en landsbygd som kämpar för överlevnad. Efter att ha rest över 600 mil når han sin slutdestination Sankt Petersburg. UR. Från 17/10 i K. Säsong 1. Del 3 av 3. Producerat år 2017.
18:25 
Varför slaveri: Amerikas förenta slavar [Repris]
Amerikansk dokumentär från 2018. Inget land har så många fängslade som USA. Med över två miljoner bakom galler har fängelserna vuxit till en mångmiljardindustri. Och för att säkra vinsten behövs ett ständigt inflöde av fångar med långa straff. Oscarsvinnaren Roger Ross Williams besöker fängelset som tog hans vänner och avslöjar ett system som producerar slavar för en ny tid. ”Varför slaveri?” är en internationell kraftsamling med målet att få igång en global diskussion om vår tids slaveri. Producerat år 2018.
19:25 
Omöjlig ingenjörskonst
Brittisk vetenskapsserie från 2017. Världens största luftskepp. Framtidens transportplan, hur ser de ut? Airlander 10, är en hybrid mellan ett luftskepp och en enorm flygmaskin. Större än någon annan nutida farkost i luften. Byggd för att kunna flyga upp till flera dagar i sträck och landa vartsomhelst – såväl på land som till havs. Airlander har främst använts som ett militärt transportplan, drivet på både helium och diesel, och obemannat kan det färdas i flera veckor åt gången. Säsong 3. Del 10 av 12. Producerat år 2017.
20:10 
Stilla havets hemligheter
Amerikansk dokumentärserie från 2017. Passion. Pingvinerna delar bördorna i livslånga parförhållanden. Sjöhästarnas hanar kläcker själva äggen. Vithajarna parar sig runt Guadalope. Men hur de gör är ännu okänt. Som så mycket annat när det gäller sex och samlevnad i Stilla havet. Säsong 1. Del 3 av 4. Producerat år 2017.
21:00 
Kongos farligaste vulkaner
Brittiskt vetenskapsserie från 2017. I väntan på nya utbrott. Tälta vid en lavasjö? Nyriragongo är en av världens mest spektakulära vulkaner. Ett team av forskare och klättrare ska nu övernatta inuti kratern. Kan de varna invånarna i staden Goma före nästa utbrott? UR. Del 1 av 2. Producerat år 2017.
21:50 
Till fots över Kaukasus [Repris]
Brittisk dokumentärserie från 2017. Dagestan och Azerbajdzjan. En övergiven by med föremål som inte rörts sedan Stalins dagar och en livlig diskussion om var Noas ark strandade. Allt medan både vargar och ryska armén lurar i bergen. Äventyraren Levison Wood och hans guide tar oss djupt in i Kaukasus. UR. Från 20/10 i K. Del 3 av 5. Producerat år 2017.
22:40 
Språknyheterna [Repris]
Svensk språkserie från 2018. Rubriker, översättningar och sociala medier. Kalle Lind lämnar språkstudion och språkexperten Sara Lövestam och besöker en tidning där han samtalar med chefredaktören om rubriksättningar. Vad säljer?. Hemma hos Niklas Strömstedt får han veta mer om det svåra arbetet med att översätta en musikal. UR. Från 17/10 i K. Del 4 av 8. Producerat år 2018.
23:10 
Deaf child [Repris]
Dokumentär från 2017. Ett varmt porträtt gjort av en pappa om sin döva son. Men hjälp av filmer från olika tillfällen i livet växer en bild fram av en ung kille med mycket energi och attityd. På världens enda universitet för döva personer i Washington DC finner han tillhörighet, och träffar sin kärlek. UR. Från 17/10 i K. Producerat år 2017.
00:20 (01:55)
Pompeji - livet före döden [Repris]
Brittisk dokumentär från 2015. Hur såg livet ut i antikens Pompeji innan vulkanutbrottet?. Vilka var människorna som levde i staden, och varför stannade runt 1600 personer kvar efter att vulkanen haft sitt utbrott trots att största delen av stadens befolkning redan hade flytt? UR. Från 15/10 i K. Producerat år 2015. Programledare: Mary Beard.

Favoritprogram

Inga favoriter under valt datum

Serietoppen

Mest populära TV-avsnitten just nu

5

Caprica

4,8

House

4,6

Battlestar Galactica

4,6

The event

4,5

Six feet under

Se hela topplistan

Filmtoppen

Mest populära filmer just nu

5

Den nakna sporren

5

Avatar

4,9

Nyckeln till frihet

4,8

Den gröna milen

4,7

Lida

Se hela topplistan

Snabbval

Copyright © 1997 - 2018 Comspace
Limetta.se