Streamly
Logga in här
Kom ihåg mig
Fritextsök  
Kunskapskanalen
Kunskapskanalen
Skriv ut p� dagens tv
09:00 (09:15)
Om Svenskt Vatten
Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet?. Henrik Kant Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Arrangör: Svenskt Vatten.
09:00 (15:00)
UR Samtiden
Samtal och talare i tiden från lärosäten och arenor – vetenskap och kunskap. Producerat år 2016.
09:15 
Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt
Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen?. Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Arrangör: Svenskt Vatten.
09:30 
Att säkra Gävles vattenförsörjning
Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen?. Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Arrangör: Svenskt Vatten.
09:50 
Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning
Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72 000 till 80 000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, från Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Arrangör: Svenskt Vatten.
10:15 
Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?
Hur övar man inför en vattenkris?. Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Arrangör: Svenskt Vatten.
10:35 
Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping
Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa?. Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Arrangör: Svenskt Vatten.
10:55 
Kommunikation om vattenbrist
Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? En resurs som de flesta i Sverige tar för given. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Arrangör: Svenskt Vatten.
11:10 
Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?
Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra?. Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds Universitet, har tittat närmre på PFAS-skandalen i Ronneby. Arrangör Svenskt Vatten.
11:25 
Norovirus i vatten - vad vet vi?
Norovirus orsakar vinterkräksjukan. Och sprids via kontaminerat vatten. Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Arrangör: Svenskt Vatten.
11:40 
Reviderade dricksvattenföreskrifter
Agneta Tollin från Livsmedelsverket går igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Arrangör: Svenskt Vatten.
11:55 
Riskbaserat beslutsstöd
Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten?. Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Arrangör: Svenskt Vatten.
12:10 
Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning
Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet?. Thomas Pettersson från Chalmers går igenom verktyg för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Arrangör: Svenskt Vatten.
12:30 
Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet
Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Ja, enligt Melle Säve-Söderbergh från Livsmedelsverket. Hon presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Arrangör: Svenskt Vatten.
12:45 
Fantastiska membran - och hur man använder dem
Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten?. Angelica Lidén från Lunds Tekniska Högskola och Sydvatten AB, berättar om det senaste inom membrantekniken. Arrangör: Svenskt Vatten.
13:00 
Fällning över ultrafibermembran
Hur mycket får rent dricksvatten kosta? Alexander Keucken kommer från Vatten & Miljö i Väst. Han berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Arrangör: Svenskt Vatten.
13:15 
Ny avskiljande barriär vid Östersunds vattenverk
Conny Simonsson, berättar om bakterieutbrottet i Östersund 2010 och hur man jobbar med att säkra vattenkvaliteten. Helena Almqvist från SWECO i Göteborg redogör för arbetet med att stötta kommunen i upphandlingen av en ny avskiljande barriär vid vattenverket. Arrangör: Svenskt Vatten.
13:30 
Rening av dricksvatten
Vilka tidsperspektiv bör man ha när man sätter igång med att bygga en reningsanläggning?. Detta diskuteras av Angelica Lidén, Alexander Keucken, Conny Simonsson, Helena Almqvist, och Charlotte Lindstedt. Arrangör: Svenskt Vatten.
13:50 
Hur aktiva är egentligen våra kolfilter?
Vilka utmaningar står reningsverken för? En fara finns i vår allt äldre befolkning och de läkemedel som används hemma. Att rena med kol är en tusenårig tradition, Stephan Köhler från Sveriges Lantbruksuniversitet, berättar om hur aktiva våra aktivkolfilter egentligen är. Arrangör: Svenskt Vatten.
14:10 
Optimerad dricksvattenberedning av brunt vatten
Kan man komma till bukt med brunifieringen? Det bruna vattnet ökar i Skandinaviens södra delar. Bjørnar Eikebrokk från SINTEF berättar om analyser från det nordiska samarbetsprojektet NOMiNOR, där man undersökt naturliga organiska material, med syftet att optimera dricksvattenberedningen. Arrangör: Svenskt Vatten.
14:30 
Toxisk algblomning i Sverige
Hur känner man igen en toxisk algblomning?. Caroline Dirks från Livsmedelsverket berättar om den kartläggning av algblomningar i Sverige som just nu genomförs. Arrangör: Svenskt Vatten.
14:35 
Kapacitetshöjande åtgärder
Vad menar vi egentligen med kapacitet när vi talar om reningsverk?. Lisa Ahnoff från Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad, berättar om deras arbete med att säkra leveransen av dricksvatten. Arrangör: Svenskt Vatten.
14:45 
Letar vi efter rätt substanser?
Vilka utmaningar har dricksvattenproducenter när de ska leta efter substanser från växtskyddsmedel i vårt dricksvatten?. Mikaela Gönczi från Sveriges Lantbruksuniversitet redogör från en färsk rapport om de slutsatser man kommit fram till. Arrangör: Svenskt Vatten.
14:50 
Återbruk av slam från vattenverk
Vad har biogas med dricksvatten att göra? Tobias Persson från Sydvatten berättar om hur 9000 ton slam nu ersätter järnklorid inom biogasindustrin. Ett resultat av forskning och idogt arbete. Arrangör: Svenskt Vatten.
15:00 
Ett labb bland molnen [Repris]
Brittisk vetenskapsserie från 2014. Hur mycket väger ett moln? Är somliga regnmoln mer aktiva för att de innehåller små levande varelser?. En grupp forskare tar ett luftskepp till hjälp för att hitta svaren uppe bland molnen. Från 20/9 i K. Del 1 av 2. Producerat år 2014.
15:50 
Vi är unga som hetsäter [Repris]
Brittisk dokumentär från 2015. Om man inte går ner i vikt innan 18 års ålder kommer man aldrig att uppnå en hälsosam vikt som vuxen. Och risken finns att man utvecklar kronisk fetma, som leder till för tidig död. Vi följer tre ungdomar som kämpar mot vikten och klockan. Från 22/9 i K. Producerat år 2015.
16:35 
Guld på godset [Repris]
Dansk antikvitetsserie från 2013. Det andra av två program inspelade på slottet Clausholm på Östjylland. Från 22/9 i K. Säsong 1. Del 4 av 8. Producerat år 2013.
17:35 
I guldgrävarnas fotspår [Repris]
Brittisk dokumentärserie från 2016. Gräva och vaska. Guldgrävarteamet anländer till Dawson City i nordvästra Kanada. De bygger en anläggning som gör vaskandet enklare och blir frustrerade över det hårda fysiska arbetet. Kommer de att hitta guld? UR. Från 20/9 i K. Del 3 av 3. Producerat år 2016.
18:25 
Dox: Den mystiske mannen från Malta
Dansk dokumentär från 2017. EU:s snuskommissionär John Dalli tvingades avgå efter mutanklagelser. Men var han verkligen skyldig?. Två undersökande journalister åker till Malta för att gå till botten med historien. Plötsligt får de kontakt med en mystisk källa som påstår sig ha sensationella dokument som visar att kommissionären blivit utsatt för en komplott. Nu börjar en svindlande resa fylld av dunkla identiteter, svart humor och tvära kast. Spåren leder från Medelhavet via Bryssels korridorer till en ö i Karibien. Producerat år 2017. Regissör: Jeppe Rönde.
19:25 
Världens fakta: Illusion eller verklighet? [Repris]
Brittisk populärvetenskap från 2014. Katherine Mills är illusionist och expert på hur vår hjärna fungerar. Hon gör experiment med vanliga människor och visar hur lätt det är att styra våra sinnen och vår hjärna. 2015. Säsong 1. Del 3 av 4. Producerat år 2014.
20:10 
Life
Brittisk naturserie från 2009. Livets utmaningar. Delfiner i Florida stänger in fisk i fållor av slam. Apor i Sydamerika öppnar nötter med hammare och städ. Geparder i Kenya samarbetar för att kunna jaga struts. Genom historien har djur hittat nya lösningar på livets utmaningar. Säsong 1. Del 1 av 10. Producerat år 2009.
21:00 
Kvinnorna som utvecklade USA [Repris]
Amerikansk dokumentärserie från 2013. Uppvaknandet. På 1960-talet blir kvinnorna medvetna om sin åsidosatta ställning i samhället med låglöneyrken eller i rollen som hemmafru i förorten. De kräver makt och förändring. Från UR. 2015. Del 1 av 3. Producerat år 2013.
21:55 
Den australiska kusten [Repris]
Brittisk dokumentärserie från 2015. Australiens kust är full av historiska hemligheter och outforskad natur. Följ med till Australiens nordligaste plats, Horn Island, som bär på ovanliga krigsminnen från andra världskriget, och Possesion Island, där James Cook först hävdade Australien som brittiskt område. Från 23/9 i K. Säsong 2. Del 5 av 8. Producerat år 2015.
22:45 
Pojke utan land [Repris]
Dansk dokumentär från 2015. Vad händer när ensamma barn försvinner från landet? Wasiullah var 15 när han flydde från Afghanistan. I Danmark fick han både en glad tonårstid och en nervös väntan på ett uppehållstillstånd. När han fyller 18 år och blir myndig får han ett slutligt avslag på sin asylansökan och flyr från Danmark. Han är inte välkommen till något land någonstans. UR. Från 20/9 i K. Producerat år 2015.
23:45 (00:35)
Vi trotsar alla hinder [Repris]
Brittisk dokumentär från 2016. En grupp personer med olika funktionsnedsättningar är fast beslutna att pressa sig själva till det yttersta. Att hoppa bungyjump med en rullstol, åka vattenskidor och vara helförlamad är några av utmaningarna vi får se. UR. Från 18/9 i K. Producerat år 2016.

Favoritprogram

Inga favoriter under valt datum

Serietoppen

Mest populära TV-avsnitten just nu

5

Caprica

4,8

House

4,6

Battlestar Galactica

4,6

The event

4,5

Six feet under

Se hela topplistan

Filmtoppen

Mest populära filmer just nu

5

Den nakna sporren

5

Avatar

4,9

Nyckeln till frihet

4,8

Den gröna milen

4,7

Lida

Se hela topplistan

Snabbval

Copyright © 1997 - 2017 Comspace
Limetta.se