Streamly
Logga in här
Kom ihåg mig
Fritextsök  
Kunskapskanalen
Kunskapskanalen
Skriv ut p� dagens tv
09:00 
UR Samtiden - Finskan i svenska medier [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Så här arbetar sverigefinska redaktioner. Representanter från tre olika redaktioner i Sverige berättar om hur de jobbar med sitt uppdrag med minoritetsspråk och sin målgrupp. 26/10 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 6 av 9. Producerat år 2022.
09:40 
UR Samtiden - Finskan i svenska medier [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Finskan i Sverige och svenskan i Finland. Vilken roll har medierna för att hålla minoritetsspråken levande?. Journalistikprofessorn Tom Moring berättar om situationen i både Sverige och Finland. 27/10 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 7 av 9. Producerat år 2022.
10:10 
UR Samtiden - Finskan i svenska medier [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Nationella minoritetsspråkens utveckling i Sverige och Europa. En genomgång av Sveriges senaste rapport till Europarådet om de nationella minoritetsspråkens utveckling. 27/10 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 8 av 9. Producerat år 2022.
10:50 
UR Samtiden - Finskan i svenska medier [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Finskans framtid i svenska medier? Ett samtal om vilka kanaler ungdomar har och bör ha för att kunna revitalisera sitt språk. 27/10 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 9 av 9. Producerat år 2022.
11:20 
UR Samtiden - Väder, vatten och klimat [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Därför behöver vi anpassa våra hem för ett varmare klimat. Vi lever i en tid med en väldigt snabb klimatförändring. Karin Hjerpe, vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, arbetar med att samla in, sprida och tillgängliggöra kunskap om klimatanpassning. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 4 av 7. Producerat år 2022.
11:40 
UR Samtiden - Väder, vatten och klimat [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Framtidens vatten: torka och översvämning. Sverige är ett land med väldigt mycket vatten, säger Berit Arheimer, professor i hydrologi. Vattnets kretslopp är påverkat men vi skulle kunna återskapa det som en gång var. Berit Arheimer berättar hur. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 5 av 7. Producerat år 2022.
12:00 
UR Samtiden - Väder, vatten och klimat [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Klimatet: så kan vi se olika framtider med datorernas hjälp. Erik Kjellström, professor i klimatologi, berättar om klimatmodeller. Det är ett verktyg för att ta fram olika scenarier, på kort sikt väderprognoser men även över längre tid för att räkna på framtidens klimat. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 6 av 7. Producerat år 2022.
12:35 
UR Samtiden - Väder, vatten och klimat [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Klimatet: experterna reder ut, bemöter frågor och myter. Klimatförändringen har blivit vår tids stora utmaning och stora samtalsämne. Därför reder experterna Erik Kjellström, professor i klimatologi och Karin Hjerpe, från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, ut begreppen och svarar på frågor. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 7 av 7. Producerat år 2022.
12:55 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Fysisk aktivitet vid depression och ångest hos barn och unga. Många forskningsrapporter visar på att fysisk aktivitet som behandlingsmetod verkar lindrande på depressionssyndrom hos barn och unga. Mot ångestsyndrom ses inte samma effekt. 23/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 1 av 37. Producerat år 2022.
13:05 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Fysisk aktivitet, skärmtid och hälsa hos ungdomar. Med skärmtid på 10 timmar om dagen i snitt försämras ungdomars kondition och fysiska hälsa. I ett forskningsprojekt under ett år ska skoldagarna förlängas 3 timmar i veckan för att skapa schemalagd aktivitet för eleverna. 23/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 2 av 37. Producerat år 2022.
13:20 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Övervikt - Fysisk aktivitet och hälsa. Orsakerna till övervikt är en kombination av genetik och social utsatthet, men har inte så mycket med livsstil att göra. Fysisk aktivitet är ett bra sätt att minska risken för övervikt, men det bör frikopplas från bantning och kaloriräkning. 23/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 3 av 37. Producerat år 2022.
13:25 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Nya rön om fysisk aktivitet på recept. FAR, fysisk aktivitet på recept, är en evidensbaserad behandlingsmetod i tre steg bestående av ett individuellt samtal, en skriftlig ordination och därefter uppföljning. 23/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 4 av 37. Producerat år 2022.
13:40 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Smak för träning. En 50-årig undersökning om hur deltagande i skolans idrott och hälsa påverkar ens fortsatta motionerande presenteras här av Håkan Larsson på GIH. Inget tydligt samband kan hittills ses i undersökningen. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 24 av 37. Producerat år 2022.
13:55 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Biopsykosocialt perspektiv på idrottsskador. För att kunna förstå skaderisker, förebygga idrottsskador och stötta under rehab behöver vi använda biopsykosocialt perspektiv på skador för att visa komplexa mönster och inte isolerade faktorer. Det säger Ulrika Tranaeus, naprapat och lektor vid GIH. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 34 av 37. Producerat år 2022.
14:05 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Idrottspsykologi - prestation och psykisk hälsa. Hur mår våra elitidrottare? Vid fysiska skador finns ofta ett helt läkarteam som hjälper till. Men vid psykisk ohälsa finns sällan något stöd. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 35 av 37. Producerat år 2022.
14:25 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Perspektiv på störda ätbeteenden inom idrott och dans. Många elitidrottare är perfektionister och ställer höga krav på sig själva. De tänker att de bara duger om de presterar på topp. De strävar efter kontroll och det finns risk att kontrollen övergår i en ätstörning. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 36 av 37. Producerat år 2022.
14:40 
UR Samtiden - Fysisk aktivitet och hälsa på GIH [Repris]
Svenskt samhällsprogram från 2022. Idrottspsykologisk forskning - frågestund. Psykisk ohälsa kan drabba alla elitidrottare. Det kan ske efter ett misslyckande, men det kan även hända när en idrottare har lyckats uppnå sitt högsta mål och inte har möjlighet att sikta högre. 22/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2022. Del 37 av 37. Producerat år 2022.
15:00 
Djur i natur [Repris]
Norsk naturfilm från 2014. Skogsmus, lappuggla och mink. Skogsmus, lappuggla och mink. Korta möten med djur, fåglar och insekter i den norska faunan. 27/10 år 2019 i SVTK. Säsong 1. Del 2 av 4. Producerat år 2014.
15:10 
Naturen visar vägen [Repris]
Singaporiansk vetenskapsserie från 2021. Naturens försvar. Om djur som har bemästrat konsten att skydda sig och hur deras genialitet inspirerar ny teknik som kan skydda även oss i framtiden. 30/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2021. Del 4 av 6. Producerat år 2021.
16:05 
Kanaler, båtar och kärlek [Repris]
Brittisk reseserie från 2017. Brahmaputra i Indien. Tim och Pru reser på den mäktiga floden Brahmaputra, möter noshörningar och finner ursprunget till den brittiska koppen med te. 05/10 år 2022 i SVTK. Säsong 3. Del 2 av 6. Producerat år 2017.
16:55 
Natursköna tågresor i världen [Repris]
Brittisk reseserie från 2020. Med El Chepe i Mexiko. Vi reser med Chihuahua Pacific Railway, som anses vara en av världens vackraste järnvägslinjer. Det tog 100 år att bygga "El Chepe", som sträcker sig från staden Chihuahua i norra Mexiko genom det spektakulära Copper Canyon-området och vidare till Stillahavskusten. 06/10 år 2022 i SVTK. Säsong 2020. Del 1 av 10. Producerat år 2020.
17:40 
Dox: Det sista berget
Brittisk dokumentär från 2021. Klättraren Tom Ballard omkom endast 30 år gammal när han försökte bestiga berget Nanga Parbat under besvärliga förhållanden. När han dog var han i samma ålder som sin mor, som mötte sin död när hon besteg den angränsade bergskedjan K2. En film om familj, klättring och kärleken till bergen. Producerat år 2021. Regissör: Christopher Terrill.
19:30 
Omöjlig ingenjörskonst [Repris]
Brittisk vetenskapsserie från 2021. Världens största kranfartyg. Längre än tre jetplan parkerade efter varandra och bredare än Frihetsgudinnans höjd, ett riktigt monster till havs. 140 000 ton av stål och järn flyter runt på haven och har helt förändrat hur vi kan göra avancerade konstruktioner i havsmiljö. 08/10 år 2021 i SVTK. Säsong 6. Del 1 av 10. Producerat år 2021.
20:15 
Atlantens årstider
Brittisk dokumentärserie från 2019. Sommaren. På Islands nordligaste halvö försöker en rävfamilj få sina ungar att överleva. Häckningsperioden för sjöfåglar är över och födan börjar bli svårare att få tag i. Och längs en klippvägg på Shetlandsöarna är lunnefåglarna på väg ut ur sina hålor och ska våga ett ödesdigert hopp nedför ett 200 meters stup. Säsong 2019. Del 3 av 4. Producerat år 2019.
21:00 
Irlands fyrar
Irländsk faktaserie från 2020. Under krigen. Under andra världskriget spelade en irländsk fyrvaktare en avgörande roll för resultatet. Vi reser till Blacksod Bay, där fyrvaktaren Ted Sweeney 1944 gjorde en väderobservation som skulle ändra tidpunkten för den allierade invasionen på D-dagen. Säsong 2020. Del 3 av 4. Producerat år 2020.
21:55 
Karantän i vildmarken [Repris]
Australisk naturserie från 2020. Isolerade i Australiens ödemark. Ky och Calem beger sig till en avlägsen fårstation, där de hjälper till att samla ihop stationens alla djur. Det blir verkligen en adrenalinfylld eftermiddag. 03/10 år 2022 i SVTK. Säsong 2020. Del 2 av 3. Producerat år 2020.
22:40 
Den franska kolonialismen [Repris]
Dokumentärserie från 2020. Självständighet till slut. Vi följer Algeriets våldsamma frihetskrig fram till 1962 när självständighet till slut blev verklighet. Vi ser också Madagaskar och Elfenbenskusten få sin självständighet. 29/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2020. Del 3 av 3. Producerat år 2020.
23:40 
Griffs äventyr i Australien [Repris]
Australisk reseserie från 2019. Uluru – den heliga platsen. Griff Rhys Jones tar en fallskärm till hjälp för att se ett vida känt landmärke från ovan. Senare på kvällen, i solnedgången, börjar Griff till fullo förstå dess lockande kraft. 26/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2019. Del 6 av 6. Producerat år 2019.
00:30 (01:00)
Livet på Island [Repris]
Isländsk naturserie från 2021. Utveckling på Islands landsbygd. Vi tittar på landsbygdens utveckling på två isländska öar, Sudureyri och Flateyri. 30/09 år 2022 i SVTK. Säsong 2021. Del 2 av 14. Producerat år 2021.

Favoritprogram

Inga favoriter under valt datum

Serietoppen

Mest populära TV-avsnitten just nu

5

Caprica

4,8

House

4,6

Battlestar Galactica

4,6

The event

4,5

Six feet under

Se hela topplistan

Filmtoppen

Mest populära filmer just nu

5

Den nakna sporren

5

Avatar

4,9

Nyckeln till frihet

4,8

Den gröna milen

4,7

Lida

Se hela topplistan
spelpaus utan licens
casino utan svensk licens bästabettingsidorna.se casinoslant

Snabbval

Copyright © 1997 - 2022 Comspace
Limetta.se Digitalbyrå